Opasnost od struje

Dodat 24-10-2021 13:57:59

Opis

Ne obezbeđena trafo stanica na Dunavskom keju preko puta Luna parka i marine 4.juli. Zarđala vrata koje su otvorena i strujomer je dostupan deci.

Proces rešavanja problema

obaveštenja o preduzetim koracima ---

Lokacija

Beograd
Dunavski kej bb kod Luna parka