Uslovi korišćenja i politika privatnosti

USLOVI KORIŠĆENJA APLIKACIJE "PRIJAVI PROBLEM"

Hvala Vam što koristite aplikaciju PRIJAVI PROBLEM. Vaš pristup, kao i korišćenje ove aplikacije podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem aplikacije, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite aplikaciju.

Vlasništvo sadržaja

Aplikacija i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo PRIJAVI PROBLEM, ili su u aplikaciju postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. PRIJAVI PROBLEM će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Vaša upotreba internet sajta

Sadržaj aplikacije može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, PRIJAVI PROBLEM se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu. Takođe, PRIJAVI PROBLEM ne garantuje da će aplikacija funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je aplikacija kompatibilna sa vašim hardverom ili softverom.

Izuzeće od odgovornosti

Aplikaciju koristite na sopstveni rizik. PRIJAVI PROBLEM  nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog Sadržaja.

Linkovi sa internet sajtovima trećih lica

Aplikacija može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije PRIJAVI PROBLEM. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. PRIJAVI PROBLEM ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. PRIJAVI PROBLEM ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka u našoj aplikaciji, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti PRIJAVI PROBLEM.

Sadržaj dostupan na ovom internet sajtu

Prava intelektualne svojine i ostala prava na bilo koji Sadržaj koji je dostupan za preuzimanje iz aplikacije (u daljem tekstu Sadržaj), pripadaju PRIJAVI PROBLEM, osim ako drugačije nije izričito određeno. Vaša upotreba Sadržaja podleže uslovima Zakona o zaštiti autorskih prava Republike Srbije. Nemojte preuimati niti koristiti Sadržaj ako se ne slažete sa ovim odredbama. Kada preuzimate ili koristite Sadržaj iz aplikacije, to činite na sopstveni rizik.

Izmena uslova korišćenja

PRIJAVI PROBLEM može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja.

POLITIKA PRIVATNOSTI

PRIJAVI PROBLEM čuva privatnost svih posetilaca aplikacije i štiti lične podatke posetilaca internet sajta. Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti koja sledi kako biste razumeli kako koristim i štitim informacije koje nam pružate.

Informacije koje dobijamo od Vas

U načelu možete posetiti ovu aplikaciju bez otkrivanja bilo kakve informacije o sebi. Naš server registruje imena domena, a ne e-mail adrese korisnika aplikacije. Na pojedinim delovima ove aplikacije tražimo lične informacije o Vama kako bismo vam omogućili ostvarivanje određenih prava, kao što je pružanje izvesnih informacija koje zatražite. Ovo činimo putem upotrebe online formulara i svaki put kada nam pošaljete svoje detalje e-mailom. Informacije koje dobijemo od Vas mogu uključivati Vaše ime i prezime, adresu, brojeve telefona, faksa ili e-mail adresu. Od vas nikada nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne da biste dobili uslugu koju ste zatražili.

Upotreba sakupljenih informacija

Informacije o imenima domena do kojih dođemo ne koristimo kako bismo Vas lično identifikovali, već da bi na osnovu tih i drugih informacija izmerili broj poseta aplikaciji, prosečno vreme provedeno u aplikaciji, pregledane stranice itd. Ove informacije ćemo koristiti isključivo da bismo izmerili frekvenciju posećivanja naše aplikacije i unapredili njen sadržaj. U slučaju kada od Vas zatražimo druge lične informacije, kao što su Vaše ime i e-mail adresa, tražićemo Vaš pristanak (npr. upotrebom online formulara ili putem e-maila), obavestiti Vas o procesu prikupljanja informacija i o tome kako ćemo ih upotrebiti. Informacije koje nam Vi date ili do kojih dođemo putem ove aplikacije, koristićemo isključivo za odgovaranje na Vaša pitanja i/ili za pružanje i poboljšanje naših usluga. U slučaju da se predomislite i ne želite da Vas kontaktiramo u budućnosti, molimo Vas da nas o tome obavestite.

Otkrivanje informacija

Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti naši saradnici, državni organi, naši pravni sledbenici i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhe navedene u ovoj politici ili druge svrhe za koje ste Vi dali odobrenje. Takođe, možemo preneti informacije o upotrebi naše aplikacije trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih Vi možete biti identifikovani. Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje nam pružite, bez vašeg prethodnog odobrenja.

Maloletni korisnici

Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.

Drugi internet sajtovi

Naša aplikacija može sadržati linkove ka drugim internet sajtovima koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.