Rupa na putu

Dodat 26-12-2022 16:46:30

Opis

Ulica je jednosmerna ali je jako prometna jer izlazi na Somborsku.. Rupa je tu otprilike već mesec dana i posle svakog nevremena sve je gore.

Proces rešavanja problema

obaveštenja o preduzetim koracima ---

Lokacija

Niš
Vase Pelagića 48